Voor GGz Breburg verzorgde ik de vormgeving en illustraties bij de interviewbundel 'Pijn aan de zijlijn'. Dit is een interviewbundel die vanuit het perspectief van de zorgverleners laat zien wat een suïcide van een cliënt bij hen teweeg kan brengen. 
De belangrijkste boodschap die ik in beeld wilde overbrengen is dat je er als collega's niet alleen voor staat en dat het kan helpen om met elkaar te praten over de ingrijpende gebeurtenis wanneer een cliënt suïcide pleegt. Wat doet het met je? Hoort het bij het werk? En hoe geef je zo’n ingrijpende gebeurtenis een plekje?

Projecten