Voor een opdracht van illustratief journalistiek platform Drawing the Times heb ik een beeldverhaal gemaakt rondom het thema rouw. Het beeldverhaal gaat over hoe er in onze Westerse samenleving wordt omgegaan met rouwen na het overlijden van een dierbare. En over hoe het kan voelen voor degene die een dierbare verloren heeft.
Projecten